نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
زکات پول اعتباری
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مالیات بر پول و اریخچه آن،پول اعتباری و پول حقیقی،زکات پول اعتباری،استدلالات فقهی جهت اثبات زکات پول اعتباری،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
زکات پول اعتباری
: hafa-mb-106_1171.pdf این فایل 139 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .