نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ساختار دو گانه نظم جدید اقتصادی جهان و جهت گیری ضد ربوی اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،نظام اقتصادی اسلام و مساله ربا،وامگیری خارجی ربا و عملکرد اقتصادی،جمع بندی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
ساختار دو گانه نظم جدید اقتصادی جهان و جهت گیری ضد ربوی اقتصاد اسلامی
: hafa-mb-60_1173.pdf این فایل 156 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .