نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
سه موضوع چالش انگیز نظام بانکی ایران:بهای تمام شده خدمات بانکی،نرخ سود بانکی و جریمه تاخیر تادیه تسهیلات
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مروری بر هزینه های اعطای تسهیلات،بررسی میزان سود حاشیه ای بانک در سال های گذشته،محاسبه هزینه های عملیاتی،بررسی خسارت تاخیر تاذیه در سیستم بانکی ایران،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران،نرخ سود دریافتی بابت تسهیلات،جریمه تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی و بهای تمام شده خدمات بانکی
فایل های پیوستی
سه موضوع چالش انگیز نظام بانکی ایران:بهای تمام شده خدمات بانکی،نرخ سود بانکی و جریمه تاخیر تادیه تسهیلات
: hafa-mb-28_1178.pdf این فایل 125 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .