نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
سياست‌گذاري پولي در بانك مركزي براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بررسی مصادیق ربای قرضی در ایات و روایات،بررسی فقهی اقتصادی بهره درابزارهای سیاست پولی،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
سیاست پولی دراقتصاد اسلامی،نرخ بهره،حرمت ربا،تنزیل مجدد،عملیات بازار باز
فایل های پیوستی
سياست‌گذاري پولي در بانك مركزي براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام
: hafa-mb-5_1179.pdf این فایل 108 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .