نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
شاخصهای اقتصادی و توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
1مقدمه2. مروری بر ادبیات موضوع تحقیق3.مدل و داده ها4.اثر برخی از شاخص های اقتصادی بر توزیع درامد در میان کشورهای اسلایم5. نتیجه گیری و پیشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
1توزیع درامد2. ضریب جینی3. شاخصهای اقتصادی4. کشورهای اسلامی
فایل های پیوستی
شاخصهای اقتصادی و توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی
: hafa-pe-20_1181.pdf این فایل 227 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .