نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه
نویسندگان
فهرست مطالب
1چکیده2. مقدمه3. مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدوم ربا4. اوراق مشارکت به عنوان جانشینی برای اوراق قرضه5.صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی6.اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا7. نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
1تامین مالی2. ربا3. اوراق قرضه4. اوراق مشارکت5. صکوک
فایل های پیوستی
صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه
: hafa-fe-8_1184.pdf این فایل 738 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .