نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ضرورت آزاد سازی مالی در بانکداری اسلامی با توجه به تجربه دیگر کشورها
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،آزاد سازی مالی و سرکوب مالی،تجربه ازاد سازی مالی در دیگر کشورها،اثرات ازادسازی مالی،ضرورت ازاد سازی مالی در ایران،نتیجه گیری وپیشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
آزاد سازی مالی،خصوصی سازی،بازار مالی،بازارهای پول و سرمابه،نرخ بهره سپرده های بانکی،اعتبارات
فایل های پیوستی
ضرورت آزاد سازی مالی در بانکداری اسلامی با توجه به تجربه دیگر کشورها
: hafa-mb-108_1186.pdf این فایل 374 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .