نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
طراحی نظام مالی بر اساس آموزه های اسلام با نگرش به نظام مالی ايران
نویسندگان
فهرست مطالب
جایگاه بازار مالی در اقتصاد،اهمیت نظام مالی،واسطه های مالی،بازار پول و بازار سرمایه،نقش بهره در نظام های مالی،ویژگی های نظام مالی در ایران،علل گرایش بانها به نرخ سود ثابت،نظام مالی بر اساس آموزهای اسلام،آثار حذف ربا از نظام مالی،اصل آزادی قراردادها،اصل حاکمیت ارزش های معنوی و اخلاقی،پیامدهای اصول اخلاقی یادشده در بازارهای مالی،به سوی طراحی نظام مالی اسلامی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
طراحی نظام مالی بر اساس آموزه های اسلام با نگرش به نظام مالی ايران
: hafa-pe-18_1189.pdf این فایل 117 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .