نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
طرح پيشنهادي براي اصلاح و تكميل قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،معرفی اعضای کمیته،مراحل تحقیق،تعیین پیش فرض ها،شناسایی و طبقه بندی مشکلات و نارسایی های بانکداری ایران،بررسی قوانین و الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا و تعریف رابطه منطقی بین قانون و الگو،وارد کردن روش ها و ابزارهای جدید برای تجهیز و تخصیص منابع پولی،مطالع ه حالات مختلف استفاده کنندگان از تسهیلات،وارد کردن ابزارهای بیشتر برای سیاست پولی،شیوه ارائه قانون پیشنهادی،قانون پیشنهادی،قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ربا،بهره،قانون عملیات بانکی بدون ربا،قانون پیشنهادی ،شرح تغییرات
فایل های پیوستی
طرح پيشنهادي براي اصلاح و تكميل قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)
: hafa-mb-85_1191.pdf این فایل 114 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .