نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
طرح جامع نظام پرداخت:پیش نیاز نظام بانکداری الکترونیک،پول و تجارت الکترونیک
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،نظام پرداخت،جایگاه و نقش نظام جامع پرداخت در تجارت،پول و بانکداری الکترونیک،وضعیت نظام پرداخت در سایر کشورهای جهان،نظام جامع پرداخت در ایران،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نظام جامع پرداخت،نظام پرداخت،کارت الکترونیک،پول الکترونیک،چالش های محیطی
فایل های پیوستی
طرح جامع نظام پرداخت:پیش نیاز نظام بانکداری الکترونیک،پول و تجارت الکترونیک
: hafa-mb-24_1192.pdf این فایل 126 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .