نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ظرفيت های انديشه اسلامی برای ارائه يک پارادايم رقيب برای جهانی شدن سرمايه داری
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مفهوم پارادایم،مشخصه های کلیدی جهانی شدن سرمایه داری،سخن پایانی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
ظرفيت های انديشه اسلامی برای ارائه يک پارادايم رقيب برای جهانی شدن سرمايه داری
: hafa-fs-8_1193.pdf این فایل 123 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .