نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
عدالت در بانکداری اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،عدالت اجتماعی و اقتصاد،پول،بانکداری در نظام سرمایه داری،وظایف بانک های تجاری،بانک مرکزی،وظایف بانک مرکزی،مکانیزم فعالیت بانکداری ربوی،راه های حداکثر سازی درآمد در بانک های تجاری،بانک در بانکداری اسلامی،ویژگی های عقود مشارکتی،ویژگی های عقود مبادله ای،محوریت عقود،خلق پول،وضیفه بانک مرکزی در نظام بانکداری اسلامی،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
عدالت در بانکداری اسلامی
: hafa-mb-76_1195.pdf این فایل 156 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .