نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
عدالت،بازار و قیمت عادلانه
نویسندگان
فهرست مطالب
طرح موضوع،ناتوانی بازار در تامین عدالت،تعریف عدالت،چارچوب تحلیلی،معرفی بازار آب مجن،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
عدالت،بازار و قیمت عادلانه
: hafa-wj-4_1196.pdf این فایل 140 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .