نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
عقود ناظر بر نیروی کار در فقه و مقایسه آن با قرارداد کاردر قانون کار
نویسندگان
فهرست مطالب
عقد مضاربه مزارعه و مساقات،عقد جعاله،عقد بیع،عقو وکالت،عقد صلح،عقد اجاره و قرارداد کار
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
عقود ناظر بر نیروی کار در فقه و مقایسه آن با قرارداد کاردر قانون کار
: hafa-le-1_1200.pdf این فایل 361 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .