نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
كارايي و راه كارهاي افزايش آن در بانك هاي تجاري
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بررسی ادبیات موضوع،روش تحقیق،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
کارایی اندازه،کارایی تکنیکی،کارایی فنی،کارایی مدیریت،کارایی مقیاس،کارایی عملیات
فایل های پیوستی
كارايي و راه كارهاي افزايش آن در بانك هاي تجاري
: hafa-mb-35_1206.pdf این فایل 125 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .