نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
كاربردهاي مدل اعتبارسنجي، مديريت پرتفوي اعتباري و قيمت‌گذاري وام
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اندازه گیری ریسک اعتباری،مدل های قیمت گذاری وام،روش تحقیق محاسبه میزان پرتفوی اعتباری،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ریسک اعتباری،اعتبارسنجی،مدیریت پرتفوی اعتباری،قیمت گذاری وام
فایل های پیوستی
كاربردهاي مدل اعتبارسنجي، مديريت پرتفوي اعتباري و قيمت‌گذاري وام
: hafa-mb-6_1208.pdf این فایل 149 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .