نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مباني فقهي و حقوقي الگوي جديد بانكداري بدون ربا
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران،پیشنهاد الگوی جدید بانکداری بدون ربا،آثار و نتایج الگوی پیشنهادی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ربا ،بانک های جامع،سود معین و سود انتظاری
فایل های پیوستی
مباني فقهي و حقوقي الگوي جديد بانكداري بدون ربا
: hafa-mb-43_1211.pdf این فایل 126 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .