نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
محاسبه زکات فطره در ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تعیین خط فقر مطلق در ایران،زکات فطره لازم الاداء متوسط یک خانوار،محاسبه جمعیت و تعداد خانوار،زکات فطره لازم الاداء هر دهک درآمدی در سطح کشور،زکات فطره کل کشور
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
محاسبه زکات فطره در ایران
: hafa-pe-5_1214.pdf این فایل 119 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .