نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مدیریت انفال و ثروت های طبیعی در عصر حاضر
نویسندگان
فهرست مطالب
انفال،موارد انفال،مشترکات،زمینهای مفتوح العنوه،مدیریت ثروت های طبیعی،معرفی اصول کلی در اتخاذ راهبردهای مناسب به منظور مدیریت انفال،سیاست گذاری اقتصادی از طریق انفال و ثروت های طبیعی،تاثیر انفال بر بخش های اقتصاد،کنترل سطح قیمت ها
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
مدیریت انفال و ثروت های طبیعی در عصر حاضر
: hafa-pe-14_1216.pdf این فایل 170 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .