نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیر دولت
نویسندگان
فهرست مطالب
1مقدمه2.ریسک بانکی3. ریسک درجه اعتباری4.ریسک نقدینگی5.ریسک بازار6.ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم7.ریسک نوسانات نرخ ارز8. ریسک نوسانات قیمتها9.ریسک سرمایه10.ریسک عملیاتی و تسویه حسابها 11. ریسک حقوقی12.نتیجه گیری 13.منابع14.ضمیمه
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیر دولت
: hafa-mb-8_1217.pdf این فایل 377 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .