نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مقایسه اقتصاد کشورهای اسلامی از منظر دولت و بازار در قالب شاخص های IT
نویسندگان
فهرست مطالب
بازار،دولت،کشورهای اسلامی،معرفی شاخص های ارزیابی،رتبه بندی کشورها،جمع بندی و تحلیل نتایج
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
مقدمه،بازار،دولت،معرفی شاخصهای ارزیابی،رتبه بندی کشورها،جمع بندی و تحلیل نتایج
فایل های پیوستی
مقایسه اقتصاد کشورهای اسلامی از منظر دولت و بازار در قالب شاخص های IT
: hafa-fs-3_1223.pdf این فایل 147 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .