نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مقایسه تطبیقی قانون عملیات بانکی بدون ربا با کارکردهای اقتصاد مدرن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،نقش نرخ بهره و سرمایه کاغذی در مدیریت اقتصاد کلان،مقایسه نقش واسطه گری مالی بانک ها با نقش واسطه گری وجوه،ساختار نظام بانکی و نگرش دولتی در قانون بانکداری بدون ربا،نقش بانک در حفظ منافع سپرده گذار،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نرخ بهره،بازار سرمایه،واسطه گری مالی،سیستم بانکی،عملیات بانکی بدون ربا
فایل های پیوستی
مقایسه تطبیقی قانون عملیات بانکی بدون ربا با کارکردهای اقتصاد مدرن
: hafa-mb-4_1224.pdf این فایل 125 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .