نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مقایسه توزیع درآمد بین عوامل تولید در نظریه سرمایه داری و اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تعاریف مفاهیم و اصطلاحات،رشد اقتصادی در مقابل توزیع درآمد،استدلال مخالفان،توزیع نابرابر درآمد به علت توزیع نابرابر عوامل تولید،روش های مختلف اندازه گیری توزیع درآمد،دخالت دولت در توزیع مناسب درآمد،انتخاب سیاست های مناسب توزیع درآمد،نظریه توزیع در اقتصاد سرمایه داری،نظریه توزیع در اقتصاد اسلامی،توزیع عادلانه امکانات و منزلتهای اجتماعی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
مقایسه توزیع درآمد بین عوامل تولید در نظریه سرمایه داری و اقتصاد اسلامی
: hafa-wj-6_1225.pdf این فایل 265 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .