نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مقایسه جانشینی پول در نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تعریف مساله،ضرورت انجام تحقیق،معرفی مفاهیم و اصطلاحات،جایگاه جانشینی پول در ادبیات اقتصادی،مروری بر مبانی نظری و تجربی جانشینی پول،بررسی کارهای نظری و تجربی در ایران،پول دراقتصاد صدر اسلام،مقایسه پدیده جانشینی پول درنظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد ایران،خلاصه و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
پول،پول داخلی|،پول خارجی،جانشینی پول،درجه جانشینی پول،اسلام،ایران
فایل های پیوستی
مقایسه جانشینی پول در نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
: hafa-mb-33_1226.pdf این فایل 206 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .