نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
موانع توسعه فرهنگ و تفکر اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
طرح موضوع و هدف مطالعه،پیشینه موضوع،تجربیات پس از پیروزی انقلاب،اولویتهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی نظام پس از انقلاب،تقاضا و عرضه اقتصاد اسلامی،پیشنهادها
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
موانع توسعه فرهنگ و تفکر اقتصاد اسلامی
: hafa-ec-3_1228.pdf این فایل 143 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .