نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه روند شکل گیری و اجرای سمینار،برخی پیامدهای نظری و سیاستی پیوند اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
: hafa-fs-1_1235.pdf این فایل 135 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .