نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نظریه توزیع اسلامی ثروت و درامد و عملکرد اقتصاد ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه و روش شناسی،بررسی تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
نظریه توزیع اسلامی ثروت و درامد و عملکرد اقتصاد ایران
: hafa-wj-1_1236.pdf این فایل 151 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .