نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تعیین نرخ سود سرمایه از طریق نرخ نسیه،دو ویژگی نرخ نسیه،نقد و ارزیابی،راه حل اساسی،خلاصه مقاله
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره
: hafa-mb-32_1237.pdf این فایل 130 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .