نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نقش بانکداری اینترنتی در تسهیل مبادلات بازار خرید و فروش برق
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مروری بر فرایند خریدو فروش برق،انواع بازار برق و قراردادهای الکتریسیته،قیمت گذاری انرژی و سرویس های جانبی در بازار برق،بانکداری اینترنتی و تاثیر ان بر سرعت و دقت مبادلات انرژی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بازار برق،بانکداری اینترنتی،مبادلات دو جانبه،تجدید ساختار
فایل های پیوستی
نقش بانکداری اینترنتی در تسهیل مبادلات بازار خرید و فروش برق
: hafa-mb-110_1242.pdf این فایل 261 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .