نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نقش بانکها در انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مفاهیم صکوک،نقش بانک ها در انتشار اوراق صکوک،انتشار اوراق صکوک در ایران،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
صکوک تامین مالی اسلامی،اوراق بهادار اسلامی
فایل های پیوستی
نقش بانکها در انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک
: hafa-fe-3_1243.pdf این فایل 218 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .