نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نقش نظام بانکی در ایجاد یا کنترل تورم با تاکید بر اثر اعتبارات و تسهیلات سیستم بانکی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مبانی نظری تورم،پیشینه تحقیق در ایران،روش تحقیق،نتیجه گیری و سیاست های پیشنهادی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
تورم،نقدینگی،اعتبارات و تسهیلات،معادلات همزمان
فایل های پیوستی
نقش نظام بانکی در ایجاد یا کنترل تورم با تاکید بر اثر اعتبارات و تسهیلات سیستم بانکی
: hafa-mb-52_1246.pdf این فایل 237 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .