نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نقش نظام بانکی در کنترل یا ایجاد تورم
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ازپول خصوصی تا پول دولتی،نظام پولی پایه طلا و اهمیت آن در نظام بازار،شکل گیری نظام بانکی در ایران،پول و تورم،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نظام بانکی،سیستم پایه پل،تورم،پول،سیاست های پولی و بانکی
فایل های پیوستی
نقش نظام بانکی در کنترل یا ایجاد تورم
: hafa-mb-48_1247.pdf این فایل 127 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .