نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نگرشی بر پدیده وقف و کاربرد آن در حل مشکلات اقتصاد جدید
نویسندگان
فهرست مطالب
تعریف وقف،وقف در قرآن و سنت،نگاهی اجمالی به تحولات وقف در ایران،مصارف وقف،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
نگرشی بر پدیده وقف و کاربرد آن در حل مشکلات اقتصاد جدید
: hafa-ec-1_1249.pdf این فایل 154 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .