نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
هزینه درمالیه عمومی اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اصول هزینه در بودجه دولت اسلام،عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی،تشکیل مالیه برای رفع نیاز مردم،تخصیص هزینه های آموزشی مختص به موارد خاص،تقریر هزینه های تمین اجتماعی،محدودیت سیاست های توزیع مجدد به موارد تامینی،منحصر بودن هزینه دولت به واجبات،محدودیت هزینه های انتخابات،منط توافق عمومی در تامین مالی هزینه کالاهای عمومی،محدودیت هزینه های قاضی و والی و بازرس،وضع هزینه های جهاد و دفاع،انضباط مالی خزانه
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
هزینه درمالیه عمومی اسلامی
: hafa-pe-15_1252.pdf این فایل 133 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .