نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
هماهنگی سیاست های پولی و مالی در هماهنگ سازی اقتصادی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،آزاد سازی اقتصادی،مقایسه برخی از شاخص های اقتصادی جمهوری اسلامی اسران با کشورهای همسایه،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
سیاست های مالی و پولی،آزاد سازی اقتصادی،شاخص توسعه ژرفای مالی
فایل های پیوستی
هماهنگی سیاست های پولی و مالی در هماهنگ سازی اقتصادی
: hafa-mb-50_1253.pdf این فایل 111 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .