نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
همسویی رشد و عدالت در نظام اقتصادی اسلام
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،پیشینه تاریخی،علل و تعارض رشد و عدالت از دید گاه اقتصادانان توسعه،علل ساختاری تعارض رشد و عدالت،بازار کار در نظام اقتصاد اسلام ،خلاصه نتایج
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
همسویی رشد و عدالت در نظام اقتصادی اسلام
: hafa-wj-12_1254.pdf این فایل 116 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .