نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
واترمارک دیجیتال
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بررسی روش های واترمارک دیجیتال،کاربردهای واتر مارک دیجیتال،جمع بندی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
واترمارک دیجیتال،احراز سندیت،نهان نگاری،رمز نگاری
فایل های پیوستی
واترمارک دیجیتال
: hafa-mb-111_1259.pdf این فایل 679 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .