نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ویژگی بازار اسلامی و نقش دولت در آن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مروری بر ادبیات،مبانی نظری،ویژگی های بازاراسلامی،تجربه ایران پس از انقلاب اسلامی،خلاصه و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بازار،اقتصاد اسلامی،رقابت،تعاون،دولت،
فایل های پیوستی
ویژگی بازار اسلامی و نقش دولت در آن
: hafa-pe-3_1262.pdf این فایل 130 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .